Archiwa tagu: Koptowie

Koptowie

Do nakreślenia tych kilku poniższych słów sprowokowała mnie pielgrzymka Papieża Franciszka do Egiptu. Jej kluczowym punktem było spotkanie z tamtejszą wspólnotą chrześcijan. Rzecz jednak nie będzie o Papieżu, a o jednych z gospodarzy tej wizyty – Koptach.

Kim są Koptowie?

O Koptach mówi się, że są jedną z najstarszych wspólnot chrześcijańskich na świecie i tak jest w istocie. Zarzewie nowej religii w dorzecze Nilu przyniósł apostoł Marek w 42 r. Jego misja ewangelizacyjna, czego owoce są widoczne do dziś, osiągnęła swój cel.

Lokalni chrześcijanie od samego początku praktykowali w swym ojczystym języku – koptyjskim, na co wskazuje odnaleziony fragment ewangelii Św. Jana pochodzący z II w.

Dziś, język koptyjski – pierwotny język mieszkańców znad Nilu, język faraonów utrwalany na piśmie alfabetem greckim, zachował się jedynie w liturgii. Został stopniowo wyparty przez język egipski wraz z podbojem przez Arabów w 641 r.

Silna wspólnota chrześcijańska stopniowo przechodziła w cień. Chrześcijanie byli zmuszani do konwersji na islam, lub płacenia specjalnych podatków jakie zostały nałożone na innowierców. Wielu więc samodzielnie decydowało się na przejście na islam.

Podatek ten został zniesiony dopiero w 1855 roku. Wydawać by się mogło, że będzie to punkt przełomowy, świadczący o polepszeniu sytuacji. Niestety, wiek XX przyniósł silną fale prześladowań. Rozpoczęło się to w latach 50 wraz z nacjonalizacją, która w gruncie rzeczy miała na celu pozbawianie majątków chrześcijan, bo to głownie oni te majątki posiadali. Mówi się, że kulminacja miała miejsce w latach 70.

Jak modlą się Koptowie?

Na całym świecie do liturgii i obrządku, poprzez pokolenia, dołączają lokalne koloryty. I tak Msza odprawiana w Polsce, różni się od tej w innych miejscach świata. Kościół w Egipcie też ma swoje „lokalne smaczki”. Koptowie przykładają znaczną wagę do cotygodniowych postów. Dniami postnymi jest środa i piątek – na pamiątkę męki Chrystusa.

Ponadto, jak ma to miejsce w wielu kościołach, kobiety wchodząc do świątyni nakrywają głowę chustą. W ten sposób wyrażamy szacunek. Innym wyrazem szacunku, w moim odczuciu pięknym, aż do wzruszenia, jest fakt, że kapłan sprawuję Eucharystię bez butów. Obręb prezbiterium i bliskość ołtarza są „strefą świętą”, nie wypada więc jej zadeptywać nogami. Wierni, by przyjąć Komunię Św. Podchodzą blisko ołtarza, są też więc obowiązani do zdjęcia butów.

Dlaczego Koptowie są solą w oku dla wielu?

Należy wyjść od tego, że sami Koptowie nie są jednolita grupą wyznaniową. By się bardzo nie rozdrabniać wymienię dwa główne obrządki: Kościół Koptyjski Prawosławny stanowiący około 10 % wszystkich mieszkańców Egiptu i kościół Katolicki i jest to grupa nieco powyżej 250 tys. osób.

I to właśnie ta najmniejsza grupa społeczna ma wyraźnie zauważalny wpływ na kształt państwa. Jest wiele szkół katolickich i trzeba przyznać, że to one mają najlepsze osiągnięcia edukacyjne. Gdy ktoś chce, by jego dziecko dostało się na studia, często nawet nie będąc katolikiem, posyła dziecko do takiej właśnie szkoły. A są to z oczywistych przyczyn szkoły prywatne, więc płatne. Ponadto działają przychodnie, kliniki, szpitale. Chrześcijanie, nie tylko katolicy chętnie biorą udział w życiu społecznym.

Pokazuje to obraz ludzi wykształconych, dobrze sytuowanych. Ale praca włożona w wykształcenie, koszty jakie ponosi się, by utrzymać rodzinę, są niewidoczne gołym okiem. Są za to źródłem często niezdrowej zawiści. Stąd ci, którzy z różnorakich pobudek są nastawieni przeciwko chrześcijanom, dostają, paradoksalnie, dodatkowy „argument”, by nienawidzić Koptów i podejmować działania przeciwko nim.

Warto więc zauważyć, że działania terrorystyczne mają miejsce często w święta chrześcijańskie, lub dni je poprzedzające. Tak, jak to było ostatnio w Niedzielę Palmową. Ma to dodatkowo budować poczucie terroru i zniechęcać do praktyk religijnych. Poza tymi znacznymi atakami, które obiegają świat, życie codzienne też bywa usłane drobnymi „złośliwostkami”.

Wyszłam od Papieża Franciszka i zakończę jego wezwaniem z dn. 28. 04. 2017 wygłoszonym na Uniwersytecie Al-Azar, by młodzi: „przekształcali codzienne zanieczyszczone powietrze nienawiści w tlen braterstwa”. #Inshallah

#Szukran – dziękuje tym, którzy wytrwali w czytaniu do końca 🙂